Brugervejledning for Vaskeriet Lemberggade 28

Åbningstid: Vaskeriet er åbent daglig mellem 07:00 og 21:00 Døren låses og maskinerne stoppes automatisk kl. 21:00

Adgang: Alle andelshavere har en vaskechip, der både er adgangsbetalings- og reserveringschip. Internettet kan ligeledes bruges til reservering af vasketur ( 1 reservering pr. 4 uger )

TRYK HER FOR ONLINE RESERVATION

PRISER:

 Vask : 12 Kr.
Tørretumbler: 3 kr. pr. 10 min

Strygerulle: 2 kr. pr. 15 min

Vasketur: En vaskeperiode er på 3 timer, den sidste dog kun 2 timer og dækker brugen af følgende:
Maskine nr. 1+2 eller maskine 3+4
Tørretumbler
Strygerulle

Tidsfrist: Enhver der har reserveret vasketur, har en tidsfrist på 15 min. Er vasketuren ikke påbegyndt inden de 15 minutter er udløbet frigives reserveringen og andre kan derefter benytte reserveringen. Sidste vask skal være sat i gang mindst 30 min før næste reservering

 

Chancevask: Maskine nr. 5 kan ikke reserveres, men er til fri afbenyttelse.
Ved chancevask er der adgang til 1 tørretumbler, såfremt der er en ledig.

Tømning: Brugerne skal holde øje med sine maskiner og tømme dem, så snart vasken / tørringen er færdig.
Husk at tømme maskinen for alt, så efterladt tøj ikke laver skader på andres vasketøj ( misfarvning ).

Rengøring:Det påhviler alle brugerne, efter vask, at tørre maskinerne af.


Fejl ogmangler: Skrives på fejlsedler anbragt i vaskeriet. Husk navn og adresse eller til Viceværten.

 

 

A/B Sundbygård
Lembeggade 18-28
Lergravsvej 33-43
Nyrnberggade 47-53
Sternberggade 2-8
2300 København S

Andelsbo
Dronning Olgas Vej 37A
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 16 11 25
Fax: 38 16 11 50

Email: andelsbo@andelsbo-adm.dk
Hjemmeside: www.andelsbo-adm.dk


Andelsbo er en ejendomsadministration, som administrerer andelsboligforeninger og gårdlaug.

Antal besøgende: 16060 (denne uge: 385)
AB Sundbygård A/B Sundbygård Sundbygård Andelsboligforening Sundbygård Forening Sundbygård Boligforening Sundbygård